DDV / USt

DDV, oziroma nemško Umsatzsteuer, je z vidika slovenskih podjetij, ki opravljajo storitve v Nemčiji, bistvenega pomena. Za slovenska podjetja sta pri tem pomembni predvsem dve zadevi in sicer, katero v verigi je podjetje med naročniki oz. izvajalci ter kdo je njihov naročnik storitve.

Podjetja se morajo registrirati za namen DDV v Nemčiji v naslednjih primerih:

  • Opravljanje gradbenih-monterskih-instalacijskih storitve fizični osebi
  • Opravljanje gradbenih-monterskih-instalacijskih storitev z nadaljnjimi podizvajalci
  • Ima podjetje v Nemčiji konsignacijsko skladišče
  • Nakup ter nadaljnja prodaja blaga v Nemčiji
  • Prodaja fizičnim osebam na daljavo
  • Uvoz blaga iz tretjih držav
  • Prevoz oseb