Potrdila in dovoljenja za delo

Na področju dela oziroma opravljanja storitev v tujini zagotovimo vsa potrebna potrdila in dovoljenja skladno z resorno zakonodajo, najpogostejša 3 pa so vezana na gradbeni davek, prispevke v gradbeni sklad izpolnjevanje pogojev za delo:

  • Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka (Freistellungsbescheinigung)Potrdilo o oprostitvi plačila gradbenega davka mora imeti vsako tuje podjetje, v našem primeru slovensko, ki opravlja gradbene, monterske ali inštalacijske storitve v Nemčiji. Potrdilo ni pogoj za začetek dela, je pa pogoj za plačilo računa s strani naročnika. V primeru, da potrdilo ne predložite vašemu naročniku, vam mora pri plačilu računa zadržati 15% od vrednosti računa ter nakazati nemškemu finančnemu uradu in to pri vsakemu plačilu računa. Zadržani gradbeni davek se lahko pridobi nazaj, a šele po preveritve davčnih obveznosti v začetku naslednje leta. Preveritev davčnih obveznosti je koledarski pregled celotne dokumentacije, ki se nanaša na delo v Nemčiji in skozi katero se ugotavlja morebitne davčne ali dohodninske obveznosti do nemške države.
  • Potrdilo o oprostitvi plačila Soka-bau prispevkovV primeru, da podjetje s svojo dejavnostjo v Nemčiji ne spada pod urad Soka-bau, mora skozi postopek to dokazati. Ta postopek je dati smiselno skozi vsakemu podjetju, ki se prvič sooča z uradom Soka-Bau. Urad nato izda potrdilo za določeno leto, kjer je ustrezno določeno ali je podjetje oproščeno do plačevanje prispevkov ali pa mora za svoje delavce plačevati. V primeru, da je podjetje oproščeno do plačila prispevkov, mora vsako leto znova obnavljati to potrdilo.
  • Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti v NemčijiV kolikor podjetje opravlja regulirano dejavnost v Nemčiji, mora to dejavnost prijaviti pri nemški obrtni zbornici. Podjetje se mora zglasiti pri najbližji nemški obrtni zbornici, kjer opravlja delo v Nemčiji. Pogoj za pridobitev nemškega obrtnega dovoljenja je predložitev slovenskega EU potrdila. Potrdilo velja eno leto in ga je potrebno pred potekom podaljšati.