F.A.Q.

Pogosto zastavljena vprašanja & Odgovori

Preglejte pogosto zastavljena vprašanja & odgovore za lažje razumevanje najpogostejših izzivov.
Lahko. V primeru, da podjetje ne more pridobiti A1 potrdila v Sloveniji, lahko delavec kljub temu opravlja delo v Nemčiji ampak le pod pogojem, da se uredi zavarovanje pri eni izmed nemških zavarovalnic.
Poslovna enota oz. po nemško Betriebsstätte ne pomeni ustanovitev podružnice ali kaj podobnega ampak opisuje situacijo, ko projekt traja več kot eno leto. V tem primeru je potrebno obračunati nemško dohodnino za vse delavce, ki so delali na tem projektu, ter izdelati računovodske izkaze iz katerih se nato izkazuje davek od dobička, obrtni davek ter solidarnostni dodatek.
V Nemčiji je potrebno obračunati ter poročati dohodnino delavcev v dveh primerih. Najbolj pogost primer je, ko delavec preseže 183 dni dela v Nemčiji, v katerem koli dvanajst mesečnem zaporednem obdobju. Drugi primer, ko je potrebno obračunati nemško dohodnino pa je, ko nastane poslovna enota določenega projekta.
Med Slovenijo in Nemčijo velja sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja. Tako se morajo vsi plačani davki v Nemčiji upoštevati v Sloveniji. V primeru dohodnine to pomeni, da se znesek plačane nemške dohodnine poroča v REK-1 obrazcu.
Ne. Pridobitev potrdila ni pogoj za začetek dela, ga je pa potrebno imeti v trenutku, ko želi naročnik plačati vaš račun. V nasprotnem primeru, bo naročnik prisiljen zadržati 15% vrednosti računa ter nakazati nemškemu finančnemu uradu. V primeru, da v Nemčiji opravljate storitve s podizvajalci, morate prav tako vi od njih zahtevati to potrdilo. Da ne prihaja do kakršnih koli težav priporočamo, da se potrdilo pridobi še pred samim začetkom dela.
Zadržana sredstva se pri nemškem finančnem uradu lahko zaprosijo nazaj takoj v začetku naslednjega leta po opravljeni preveritvi davčnih obveznosti za preteklo leto.

Imate dodatna vprašanja? Kontaktirajte nas!