Dohodnina

Pri nemški dohodnini je v zadnjih letih prišlo do pomembnih sprememb, predvsem na področju kontrole pristojnih organov, kjer se ugotavlja ali bi se dohodnina za delavce morala plačevati v Nemčiji.

Dohodnina v Nemčiji

Dohodnino morajo slovenska podjetja, ki delajo v Nemčiji, obračunati ter plačati v naslednjih dveh primerih:

  • ko delavec preseže 183 dni dela v Nemčiji v katerem koli 12. mesečnem obdobju
  • v primeru nastanka poslovne enote (Betriebsstätte)

V obeh primerih je potrebno obračunati dohodnino od ugotovljenega obdobja naprej.

Pri obračunu dohodnine sta pomembni dve stvari in sicer, da ima delavec od prvega dne dela naprej prijavljano prebivališče na občini ter da ima pridobljeno od prvega dne dela naprej, ko se mu obračuna dohodnina, veljavno davčno številko. V kolikor eden izmed teh dveh pogojev ni izpolnjen, se dohodnina obračuna po 6. davčni stopnji, kar v praksi pomeni, da je obračun dohodnine po tej stopnji dražji.

Ker med Slovenijo in Nemčijo velja sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, se že plačana dohodnina v Nemčiji upošteva v Sloveniji.