Soka-Bau

Kolektivna prilagoditev za delavce gradbene panoge se izvaja v okviru ustanovljenega sklada Soka-beu. Soka-Beu je krovno ime dveh nemških paritetnih skladov, in sicer sklad za izravnavo dohodka ter dopusta v gradbeni panogi (ULAK) ter sklad za dodatno pokojninsko zavarovanje v gradbeništvu (nem. Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes AG – ZVK).

Glavne informacije o Soka-Bau:

Od leta 1997 je sklad ULAK pristojen tudi za podjetja s sedežem v tujini, ki pa opravljajo svojo dejavnost v Nemčiji. Glavni namen sklada Soka-bau pri napotenih delavcih na gradbišče v Nemčijo je izravnava dohodka ter dopusta. V sklad Soka-Bau se plačujejo prispevki za delavce, ki so neposredno fizično aktivni na gradbišču v Nemčiji.

Iz Soka-Bau so izvzeti delavci, ki opravljajo pisarniško delo, delo v nadzoru ter načrtovanje. V primeru, da podjetje ne spada pod okrilje Soka-Bau, pa je najprej potrebno skozi proces to dokazati. Po preveritvi se pridobi potrdilo, katero zavezuje podjetje k plačevanju prispevkov ali pa je temu oproščeno.

Delavcu za vsaki 12 delovni dan dela v Nemčiji pripada 1 dan nemškega dopusta. Z drugimi besedami to pomeni, da mora biti delavec za ta 1 dan, ko gre na dopust, plačan po nemški urni minimalni postavki glede na panogo, ki jo opravlja. Delavec ima pravico do toliko dni dopusta, kolikor jih je privarčeval pri delu na gradbišču v Nemčiji.