Storitve

 • Ustanovitev podjetja v Nemčiji
  Nudimo vam celostno davčno ter pravno svetovanje in storitve pri ustanovitvi podjetja v Nemčiji. Kot pooblastitelj vas lahko zastopamo pri vseh nemških uradih in poskrbimo za pravilno, racionalno in učinkovito odprtje podjetja.
 • Soka-Bau
  Urad Soka-bau ter z njimi povezanimi prispevki so za slovenska podjetja nekaj novega, saj te zakonske obveze pri nas ni. Nudimo vam celotno podporo in storitve, ki ste jih zavezani opraviti.
 • Carina
  Nemška carina je zelo pomembna z vidika napotitve delavcev na delo. V primeru neprijave pri carini, se smatra delo kot delo na črno in ob ugotovitvi te kršitve lahko podjetje doleti visoka kazen.
 • Dohodnina
  Ugotavljanje dolžnosti do obračuna nemške dohodnine ter sam obračun je zelo specifičen. Prav tako veljajo določene posebnosti, ki jih lahko ob neupoštevanju sam obračun občutno podraži.
 • Potrdila in dovoljenja za delo
  Pravočasna pridobitev potrdil ter dovoljenj za delo je zelo pomembno pri dokazilih, ki jih zahtevajo naročniki v fazi pogajanja ali pri samemu začetku del.
 • DDV / USt
  Nemški obračun DDV, letna napoved DDV, izdelava nemškega zaključnega računa, ugotavljanje davka od dobička, obrtnega davka ter solidarnostnega dodatka. Zelo pomembno je, da od prvega delovnega dne naprej poročamo tiste stvari, ki so potrebne. V nasprotnem primeru, lahko podjetje doletijo visoke zamudne obresti.