Novosti Zakona o davku na dodano vrednost

25 Okt

Novosti Zakona o davku na dodano vrednost

 • EU – reforma davka na dodano vrednost
  Meja za takojšen odpis gospodarskih dobrin z nižjo vrednostjo se zviša iz 410€ na 800€. Obenem je zakonodajno telo rahlo sprostilo obvezo po dokumentiranju. Za vse gospodarske dobrine pridobljene, proizvedene ali knjižene kot osnovna sredstva v letu 2018 v vrednosti do 250€ ni potrebno več ustvariti posebne datoteke, kjer je bilo včasih potrebno dokumentirati datum pridobitve, datum proizvodnje ter stroška nabave.
 • One-Stop-Shop
  Trenutno so pošiljke, ki prestopijo mejo, oproščene davka na dodano vrednost. Obdavčiti mora robo kupec v ustrezni državi. Izkazalo se je, da obstaja povečana verjetnost za kršitev tega sistema obdavčevanja, saj kriminalna podjetja davka na dodano vrednost ne odvajajo. S tem namenom je načrtovano ponovno uvesti davek na dodano vrednost pri izvozu pod posebnimi pogoji. To naj bi delovalo v tako imenovanem sistemu »One-Stop-Shop-System«, kjer bi izvoznik blaga v uvozni državi prijavil davek od prometa pri centralni enoti, ki bo skrbela za nadzor. Do leta 2022 naj bi tak sistem pričel delovati.
 • Certificirani davčni zavezanec
  V prehodnem obdobju do leta 2022 je načrtovan tako imenovani »certificirani davčni zavezanec«. S pomočjo uradnega potrdila davčne uprave naj bi imel ta davčni zavezanec možnost dokazovanja, da je davčno zanesljiv. Šele po uspešno pridobljenem certifikatu bi lahko podjetnik zahteval davčno svobodo za čezmejne pošiljke, koristil pa bi lahko tudi Reverse-Charge postopek ter ostale možnosti za enostavnejšo poslovanje. Uvedba tega sistema je bila načrtovana za leto 2019 vendar zaenkrat ni jasno, ali bo v tem letu omenjena novost že bila ponujena.
 • Poenostavitve za male podjetnike
  Zaenkrat obstajajo poenostavitve za male podjetnike samo v posameznih državah Evropske unije. Z novo regulativo Evropske unije naj bi poenostavitve za male podjetnike veljale v celi Evropski uniji. Za mala in srednja podjetja z čezmejnimi posli v vrednosti do 100.000€ na leto naj bi v veljavo stopil poenostavljen postopek obdavčitve. Obe novosti naj bi stopile v veljavo že v letu 2019.
 • Fleksibilno določanje višine Davka na dodano vrednost
  Države Evropske unije naj bi v prihodnje imele več svobode pri določanju višine Davka na dodano vrednost. Do nedavno je veljal predpis glede minimalnega Davka na dodano vrednost v višini 15%. Ta predpis naj bi ostal tudi vnaprej. Poleg tega naj bi države članice EU imele še 3 dodatne znižane DDV stopnje, od tega 2 stopnji med 5% in od države določeno normalno stopnjo ter eno stopnjo med 0% in od države določeno znižano stopnjo.