Kdaj uporaba službenega vozila ni primerna?

14 Nov

Kdaj uporaba službenega vozila ni primerna?

Pozitiven stranski učinek v svetu podjetništva je uporaba službenega vozila, ki je uveljavljeno kot davčna olajšava podjetja, četudi se službeno vozilo uporablja v zasebne namene. Obstaja primer, ko je podjetje dobiček zmanjšalo z nakupom zelo dragih osebnih vozil, med temi je bilo tudi športno luksuzno vozilo v vrednosti 450.000€. Davčna uprava nakupe teh vozil ni upoštevala kot strošek, nakar je podjetje tožilo davčno upravo ter je primer pristal celo na Ustavnem sodišču Zvezne republike Nemčije.
Ustavno sodišče nakupa vozil sicer ni upoštevalo kot davčno olajšavo, je pa sprejelo zanimive določbe glede primerne izbire službenih vozil:

  • V splošnem velja prepoved uveljavljanja nakupa službenega vozila, če vozilo ni primerno za službene namene ter obstaja sum, da je bilo vozilo izbrano zaradi potreb zaposlenega v zasebnem življenju
  • Priznanje stroška kot davčno olajšavo je tudi izključena, kadar je bil izbor službenega vozila opravljen zaradi osebnega motiva davčnega zavezanca.

Iz vidika ustavnega sodišča je pri vprašanju nakupa službenega vozila pomembno vprašanje primernosti vrste službenega vozila. Na ustreznost izbora službenega vozila bi morali vplivati dve okoliščini, velikost podjetja ter višina dolgoročnega prometa ter dobička podjetja. Obenem je potrebno oceniti, ali prinaša izbrano službeno vozilo pozitivne poslovne učinke.

Namig:
AVTOMOBIL VIŠJEGA SREDNJEGA RAZREDA NE BI SMEL BITI PROBLEMATIČEN ZA UPORABO KOT SLUŽBENO VOZILO. ČIM DRAŽJI TER EKSOTIČEN JE IZBOR SLUŽBENEGA VOZILA, TEM BOLJ JE POTREBNO PREVERITI, ALI IZBOR SLUŽBENEGA VOZILA VPLIVA POZITIVNO NA UGLED PODJETJA ALI PA USTVARJA NEGATIVNO MNENJE.